Bản tin Nhà đầu tư số 1 tháng 6/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 1 tháng 06.

Quý vị xem bản full Bản tin IR số 1 vui lòng click tại đây!

Quý vị vui lòng click vào ảnh để tìm hiểu rõ hơn về thông tin KSD truyền tải.

English

The Investor Relations Department would like to send you the IR Newsletter No. 1 June.

To view the full version of IR Newsletter No. 1, please click here!

Please click on the image to learn more about the information KSD transmits.

 

Bài viết liên quan

Cung cấp thông tin thành viên độc lập HĐQT mới

Cung cấp thông tin thành viên độc lập HĐQT mới

04/04/2024

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thông tin của thành viên độc lập HĐQT được bầu trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa qua. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!

Công bố NQ, BBH ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các tài liệu kèm theo

Công bố NQ, BBH ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các tài liệu kèm theo

04/04/2024

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu đính kèm. Trân trọng! Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Công bố Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán

Công bố Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán

30/03/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán Trân trọng! Chi tiết vui lòng xem tại đây.