Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 và giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước.

Tại BCTC quý 3 năm 2021, Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là 2.062.587.022 đồng, còn tại quý 3 năm 2022 là (567.433.092) đồng. Nguyên nhân là do:

  • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 năm 2022 là 24.629.182.160 đồng, tăng 59,47% so với cùng kỳ năm 2021.
  • Tuy nhiên, giá vốn hàng bán quý 3 năm 2022 là 23.065.997.943 đồng, chiếm 93,65% so với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; còn ở quý 3 năm 2021 là 78,42%.
  • Ngoài ra, chi phí bán hàng quý 3 năm 2022 là 915.027.820 đồng, tăng 114,63% so với cùng kỳ năm 2021.

Trân trọng!

Chi tiết xem file Báo cáo tài chính Q2/2022 tại đây!

Bài viết liên quan

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2022

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2022

20/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của Công ty đại chúng theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, […]

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Giải trình

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Giải trình

20/01/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây!

Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2022

Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2022

23/12/2022

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về một số hoạt động của Công ty. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!